Mestská časť Košice - Nad jazerom spustila
3. ročník Participatívneho rozpočtu

 

 

 

 

 

 

Participatívny rozpočet

Mestská časť Košice – Nad jazerom spúšťa 3. ročník participatívneho rozpočtu. Občania majú možnosť predkladať svoje nápady prostredníctvom webovej stránky www.jazerokosice.hlasobcanov.sk.

Nápady sú rozdelené do dvoch kategórií: Občianske projekty - 1.699.99 € v jednom roku max. 5 projektov, ktoré realizujú občania. Celková vyčlenená suma na malé projekty je 8.499,95 €. 

Zadania pre MČ - 20.000,- € v jednom roku max. 1, ktorý realizuje MČ. Celková vyčlenená suma na veľký projekt je 20.000,-€

Zapoj sa aj ty „Vezmi pero a napíš projekt pre Jazero“.

Viac info

Pošli nápad

Harmonogram

Zverejnenie výzvy

18.10.2023

Podávanie projektov

do 17. novembra 2023

Kontrola a vyhodnotenie

11/2023

Hlasovanie

27.11 - 18.12. 2023

Realizácia projektov

Január - Október 2024