Participatívny rozpočet

Mestská časť Košice – Nad jazerom spúšťa pilotný projekt participácie s aktívnou účasťou občanov a komunít spolupodieľať sa na správe vecí verejných a rozhodovať tak o časti rozpočtu MČ a podobe miesta, kde žijú. Participatívny rozpočet štartuje proces premeny mestskej časti na lepšie miesto pre život v zmysle predstáv ich obyvateľov. Zvyšuje transparentnosť samosprávy, posilňuje dôveru medzi občanmi a vedením samosprávy, revitalizuje hodnoty partnerstva a solidarity, ako aj podporuje vznik silných lokálnych komunít, ktoré participujú na rozvoji územia. Zapoj sa aj ty „Vezmi pero a napíš projekt pre Jazero“.

Viac info

Harmonogram

Zverejnenie výzvy

August 2021

Podávanie projektov

Do 30. septembra 2021

Kontrola a vyhodnotenie nápadov

 

Október 2021

Hlasovanie

1.11. - 15.11. 2021

Realizácia projektov

Januar - Október 2022