:

 

Mestská časť Košice - Nad jazerom spustila  2. ročník Participatívneho rozpočtu

Hlasovanie je bezplatné  

 

 

 

 

 

 

Participatívny rozpočet

Mestská časť Košice – Nad jazerom spúšťa 2. ročník participatívneho rozpočtu. Občania majú možnosť predkladať svoje nápady prostredníctvom webovej stránky www.jazerokosice.hlasobcanov.sk.

Nápady sú rozdelené do dvoch kategórií: Občianske projekty - 1.699.99 € v jednom roku max. 5 projektov, ktoré realizujú občania. Celková vyčlenená suma na malé projekty je 8.499,95 €. 

Zadania pre MČ - 20.000,- € v jednom roku max. 3, ktoré realizuje MČ. Celková vyčlenená suma na veľké projekty je 60.000,-€

Zapoj sa aj ty „Vezmi pero a napíš projekt pre Jazero“.

Viac info

Harmonogram

Zverejnenie výzvy

August 2022

Podávanie projektov

do 30. septembra 2022

Kontrola a vyhodnotenie

Október 2022

Hlasovanie

1.11. - 15.11. 2022

Realizácia projektov

Január - Október 2022